Pojęcie wymienniki ciepła - jak je rozumieć i z czym się ono wiąże?

Współcześnie wiele mówi się o odzyskiwaniu surowców, mogących służyć do ponownego przetworzenia. To samo może dotyczyć również powietrza znajdującego się w naszych domach. Pojęcie "wymienniki ciepła" ściśle wiąże się z pojęciami ogrzewania, klimatyzacji, a także odzyskiwania energii cieplnej. Wymienniki ciepła, inaczej nazywane też rekuperatorami, pozwalają na wymienianie energii cieplnej zachodzącej pomiędzy dwoma nośnikami tej energii.

Tymi nośnikami mogą być substancje znajdujące się w stanie ciekłym lub gazowym. Dzięki tym urządzeniom możemy odzyskiwać ciepło, które ulatnia się z budynku podczas normalnego i koniecznego procesu wentylacji pomieszczeń. W takich sytuacjach dochodzi do strat ciepła, przez co zwiększają się koszta ogrzewania. Wymienniki ciepła redukują te koszta.

Warto w tym miejscu zauważyć, że niektóre wymienniki ciepła są także wyposażone w funkcję odzyskiwania pary wodnej, przez co nie musimy przeznaczać dodatkowych pieniędzy na nawilżanie pomieszczeń, co też jest niezwykle ważne, gdyż zapewnia komfort. Część wymienników ciepła posiada "nadprogramowe" ożebrowania, które zwiększają powierzchnię wymiany ciepła.

Mówiąc o wymiennikach, nie wolno zapomnieć o tym, że noszą one różne nazwy, w zależności od tego, jaką pełnią funkcję. Gdy wymienniki mają ogrzewać płyn czy gaz roboczy, są to ogrzewnice, a jeśli dochodzi do schładzania płynu lub gazu, są to wówczas chłodnice. Patrząc już na sam ten fakt, łatwo wysnuć wniosek, że wymienniki ciepła znajdują szerokie zastosowanie w rozwiązaniach chłodniczych i grzewczych.

rekuperatory

sieci cieplne