Solarny wymiennik ciepła ma postać szklanych rurek

Rachunki za ogrzewanie rosną, ponieważ ceny nośników energii też idą w górę. Poza tym nakierowane na ochronę środowiska naturalnego zmiany w prawie wymuszają wzrost cen. To sprawia, że coraz więcej osób interesuje się alternatywnymi i ekologicznymi źródłami energii, np. bateriami i kolektorami słonecznymi montowanymi na dachach budynków mieszkalnych czy firm.

Energia słoneczna może służyć do podgrzewania wody w basenie albo przygotowywania ciepłej wody użytkowej. Wszystko dzięki wymiennikom ciepła zamontowanym w kolektorach i bateriach. Rolą instalacji jest absorpcja promieni i następnie ich zamiana w prąd elektryczny.

Wymiennik ciepła ma postać połączonych ze sobą rurek szklanych z aluminiowymi elementami, przez które przepływa płyn solarny lub inna mieszanka alkoholowa. Substancja ta odbiera ciepło skumulowane w górnej części kolektora (absorberach), następnie przekazuje je do wymiennika, po czym się skrapla i wraca na dół urządzenia. Ciepło nie ma bezpośredniego kontaktu z nośnikiem, czyli płynem solarnym. Instalacja potrafi pochłaniać energię nawet w niezbyt słoneczny dzień.

Ciepło w kolektorze gromadzi się dzięki nagrzewnicy, która pochłania promienie i zamienia je w ciepło. Następnie jest ono odbierane przez czynnik nośny (np. wspomniany już płyn wyprodukowany na bazie alkoholu), który transportuje je do wymiennika, a ten z kolei przekazuje ciepło wodzie krążącej po domowej instalacji centralnego ogrzewania.